Vitajte pri sledovaní Dištriktovej konferencie z Košíc, Prahy, Brna, Patiniec aj Českých Budějovíc z rokov 2011 až 2015.

Zdielať túto URL
    Dištriktová konferencia D2240, Košice, 2015
Predstavenie a program zahraničných študentov
>>
    Dištriktová konferencia D2240, Košice, 2015
Vystúpenie tanečníkov na vozíčku
>>
    Dištriktová konferencia D2240, Košice, 2015
Správa DG, J. Poláková
>>
    Dištriktová konferencia D2240, Košice, 2015
Voľba komisií, Správa o hospodárení
>>
    Dištriktová konferencia D2240, Košice, 2015
Otvorenie DK, Príhovor Moshe Yonay
>>
    Dištriktová konferencia D2240, Košice, 2015
Slávnostné otvorenie v Starej radnici
>>
    Dištriktová konferencia D2240, Košice, 2015
Hudobno-tanečné vystúpenie súboru Romathan
>>
    Dištriktová konferencia D2240, Košice, 2015
Pozdravné príhovory klubov a hostí, Prevzatie funkcií
>>
    Dištriktová konferencia D2240, Košice, 2015
Predstavenie GSE tímov (USA, ČR, SR)
>>
    Dištriktová konferencia D2240, Košice, 2015
VSM - Vyznamenania a koncert Prof. P. Michalicu
>>
    Distriktná konferencia RI D2240, Praha, 2014
Film Oľgy Špátovej: Rotary na Floride
>>
    Distriktná konferencia RI D2240, Praha, 2014
Príhovor: G. J. Podzimek, J. Piš, I. Brichta
>>
    Distriktná konferencia RI D2240, Praha, 2014
Predstavenie DGNN, František Ryneš
>>
    Distriktná konferencia RI D2240, Praha, 2014
Vystúpenie zahraničných študentov, J. Barák
>>
    Distriktná konferencia RI D2240, Praha, 2014
Vyhodnotenie GolfTour, motivačný prejav, koncert
>>
    Distriktná konferencia Rotary 1/3
Brno, 18.5.2013
>>
    Distriktná konferencia Rotary 2/3
Brno, 18.5.2013
>>
    Distriktná konferencia Rotary 3/3
Brno, 18.5.2013
>>
    Príspevok Milana Klepetka
Brno, 18.5.2013
>>
    Rotary Ples Bratislava 2013
Bratislava, 9.2.2013
>>
    SRDCOM ZA KRAJŠIU BRATISLAVU: Maxim Fedotov a Galina Petrova
2. benefičný koncert, 18.9.2012
>>
    SRDCOM ZA KRAJŠIU BRATISLAVU: Príhovor členov RC BA International
2. benefičný koncert, 18.9.2012
>>
    DIŠTRIKTNÁ KONFERENCIA 2012, 1. ČASŤ, otvorenie a úvodné príhovory
Patince, 19.5.2012
>>
    DIŠTRIKTNÁ KONFERENCIA 2012, 2. ČASŤ, udelenie cien, GSE tím
Patince, 19.5.2012
>>
    DIŠTRIKTNÁ KONFERENCIA 2012, 3. ČASŤ, ďalší GSE tím, program zahraničných študentov
Patince, 19.5.2012
>>
    DIŠTRIKTNÁ KONFERENCIA 2012, 4. ČASŤ, primátor Nových Zámkov, hodnotenie súčasného guvernéra
Patince, 19.5.2012
>>
    DIŠTRIKTNÁ KONFERENCIA 2012, 5. ČASŤ, zaujímavé príspevky účastníkov
Patince, 19.5.2012
>>
    DIŠTRIKTNÁ KONFERENCIA 2012, 6. ČASŤ, posledné ceny, príhovory, blahoželania a záver
Patince, 19.5.2012
>>
    RC na Slavnostech královny Elišky
Hradec Králové, jaro 2012
>>
    RC Ostrava: Dětem s úměvem
>>
    Benefičný koncert Rožňava
>>
    Začarovaná pesnička 2012 Opava
>>
    6. benefičný ples Ostrava
>>
    7. benefičný ples Ostrava 2011
>>
    RC Martin
>>
    RC Spišská Nová Ves: Zelená lávka
>>
    RC Spišská Nová Ves: Zelený most
>>
    Rotary Eradicate
>>
    Rotary Missing piece
>>
    Rotary End Polio now
>>
    Hymna Rotary
>>
    Pavel Hanzlík
>>
    Juraj Thoma
>>
    Martin Timr
>>
    Mandátová komise
>>
    Peter Krön
>>
    Jozefa Poláková
>>
    Rozhovor s členmi Group Study Exchange
>>
    Filip Mrkvička
>>
    Martina Pařízková
>>
    Tomáš Holub /Group Study Exchange/
>>
    Vystúpenia inbound študentov
>>
    Focení
>>
    Jiří Navrátil
>>
    Jaroslav Benda
>>
    Hudba v podání Jany Bezpalcové
>>
    Jaroslav Max Kašparů
>>